فراپخش گلستان

نمایندگی هنکل صنعتی

بسته بندی و پخش مواد غذایی، شوینده و بهداشتی در استان گلستان | نمایندگی رسمی بیش از ده ها برند برتر مواد غذایی، شوینده و بهداشتی در استان گلستان

محصولات صنعتی هنکل که شامل انواع مختلفی از چسب های صنعتی می باشند توسط شرکت فراپخش گلستان در این استان توزیع و به فروش می رسند. همکاری بین این دو شرکت از سال 1394 به صورت رسمی آغاز شده است. این محصولات شامل چسب های صنعتی با انواع مصارف مختلف می باشد. شایان ذکر است برندهای سیستا(Sista)، تنگیت(Tangit)، متیلن(Metylan) و پتکس(Pattex)در این گروه قرار دارند.

محصولات هنکل